© De Borduurhoek 2015Uw Specialist in machinaal borduren

Offerte |  Links  |  Algemene Voorwaarden Ontwerp door: C.A.S. Computers Home
Home Producten Voorbeelden Bedrijfskleding Contact

Een opdracht, die door de consument gedaan is via e-mail, brief of telefoon, geldt als acceptatie van deze algemene voorwaarden.


Om van een logo een stekenkaart te kunnen maken moet het logo digitaal aangeleverd worden in jpg. of bmp. formaat.


Uw ingevoerde klantgegevens worden bewaard bij de Borduurhoek.

Deze gegevens worden alleen door ons gebruikt voor uw bestellingen, wij zullen uw gegevens nooit misbruiken door deze aan derden te verstrekken.

Wij streven ernaar om kleine bestellingen binnen 7 werkdagen na ontvangst van de betaling gereed te maken en te verzenden. Levertijd van grotere bestellingen zullen altijd in overleg bepaald worden.


Alle opgegeven prijzen zijn exclusief 21 % BTW.

De verzendkosten zijn niet in de prijs inbegrepen. De verzendkosten zijn gebaseerd op de tarieven van TNT post. 


De kleuren van de borduringen wijken soms iets af vergeleken met de originele foto afdruk, afbeelding of logo. Dit komt door het materiaal verschil. Wij maken bij grotere afname dan ook altijd eerst een gratis proefexemplaar. Ook op de site kunnen afbeeldingen afwijken van het origineel.


Alle logo’s kunnen worden verwerkt op door u aangeleverde textielwaren (op eigen risico vanwege eventueel mindere kwaliteit).

Handdoeken en ander badtextiel kan ook de Borduurhoek aangeschaft worden

Tenzij anders is overeengekomen, dient de consument de prijs en de overige volgens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum.  De betaling dient echter contant bij aflevering plaats te vinden als de consument een persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.


Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de consument van rechtswege in verzuim, De Borduurhoek  zal door middel van een herinnering de consument op de hoogte stellen van de betaling achterstand indien hier niet binnen door de Borduurhoek bepaalde redelijke tijd gehoor aan word gegeven is De Borduurhoek gerechtigd het incasso uit handen te geven.


Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt De Borduurhoek het auteursrecht op de door De Borduurhoek vervaardigde, aangepaste of anderszins in het kader van de opdracht gebruikte logo's of andere afbeeldingen.


Gezien het unieke karakter van de producten zijn de bestellingen na het maken definitief en kunnen niet geruild of geretourneerd worden.  


De consument vrijwaart De Borduurhoek tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendom-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.


De Borduurhoek is niet aansprakelijk voor fouten in het door de klant aangeleverde ontwerp dan wel in de door de klant verstrekte gegevens.


Alle rechten van deze site zijn voorbehouden aan De Borduurhoek. Niets uit deze website mag worden gekopieerd zonder toestemming van de eigenaar.